30 duizend stellen uit elkaar met flitsscheiding

In de periode 2001-2009 zijn 30 duizend stellen uit elkaar gegaan met een flitsscheiding. Het hoogst was het aantal flitsscheidingen in de jaren 2003 tot en met 2005. Toen kozen jaarlijks ongeveer 5 duizend paren voor een flitsscheiding. Het aantal flitsscheidingen was het laagst in 2001 en 2009, de jaren van invoering en afschaffing.

Aantal flitsscheidingen

Aantal flitsscheidingen

Toename flitsscheidingen compenseerde daling echtscheidingen

Tussen 1 april 2001 en 1 maart 2009 konden echtparen hun huwelijk om laten zetten in een geregistreerd partnerschap. Dit partnerschap konden ze vervolgens zonder tussenkomst van een rechter laten beëindigen. Deze zogenoemde flitsscheiding vormde voor veel stellen een serieus alternatief voor een echtscheiding. De toename van het aantal flitsscheidingen compenseerde bijna volledig de daling van het aantal echtscheidingen van de afgelopen jaren.

Aantal echtscheidingen en flitsscheidingen

Aantal echtscheidingen en flitsscheidingen

Ruim 2,5 duizend kinderen maakten in 2008 flitsscheiding mee

Van de vrouwen die in 2008 hun huwelijk via een flitsscheiding beëindigden, had ruim de helft een of meer thuiswonende kinderen. In 2008 maakten ruim 2,5 duizend thuiswonende kinderen een flitsscheiding mee. Flitsscheiders hadden veel minder vaak thuiswonende kinderen dan echtscheiders, met 53 tegen 72 procent.

Scheidende vrouwen naar type scheiding en aantal thuiswonende kinderen, 2008

Scheidende vrouwen naar type scheiding en aantal thuiswonende kinderen, 2008

Suzanne Loozen en Mila van Huis

Bron: Bevolkingstrends, Dertigduizend flitsscheidingen, 2001-2009