Afschaffing flitsscheiding

Per 1 maart 2009 is het niet meer mogelijk om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Alleen partners die vóór die datum hun huwelijk hebben laten omzetten, kunnen het partnerschap nog laten ontbinden zonder gang naar de rechter.

De redenen voor afschaffing betreffen met name de erkenning van de flitsscheiding in het buitenland en het ontbreken van heldere afspraken over bijvoorbeeld de kinderen die niet door een rechter zijn vastgelegd.