WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is sinds 2006 de opvolger van de WAO, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die van kracht blijft voor personen die vóór 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.

De WIA is bestemd voor (ex)-werknemers onder de 65 jaar die voor tenminste 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Om voor een uitkering in aanmerking te komen, geldt een wachttijd van twee jaar. De wet bestaat uit twee regelingen:

• de inkomensvoorsziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Dit is een regeling voor arbeidsongeschikte (ex-) werknemers die door middel van werk maximaal 20 procent van hun laatstverdiende loon kunnen verdienen. Hierbij geldt de voorwaarde dat de kans op herstel op lange termijn klein is.

• Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Dit is een regeling voor (ex-) werknemers die door ziekte of gebrek minimaal 20 procent en maximaal 65 procent kunnen verdienen van hun laatstverdiende loon. Hiernaast zijn ook (ex-) werknemers die wel volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, aangewezen op een WGA-uitkering.