Aandeel vrouwen in de arbeidsongeschiktheid groeit

Eind september 2009 zijn er 608 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt in het kader van de WAO of WIA. Ruim 291 duizend uitkeringen daarvan werden uitgekeerd aan vrouwen. Dat is bijna de helft van het totale aantal. Het aandeel vrouwen in de totaal verstrekte uitkeringen WAO en WIA is in 10 jaar tijd gestaag gegroeid. In 1998 bedroeg het aandeel vrouwen nog 39 procent. Het aantal verstrekte uitkeringen aan mannen en vrouwen in het kader van alleen de WIA is al fifty fifty.

Ontwikkeling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO en WIA) naar geslacht

Ontwikkeling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO en WIA) naar geslacht

De WIA

Sinds de introductie van de WIA in januari 2006 als opvolger van de WAO, zijn er 88 duizend uitkeringen gestart. Hiervan werden er in de periode tot en met september 2009 ongeveer 13 duizend beëindigd. Zowel het aantal nieuwe als beëindigde uitkeringen in het kader van de IVA (volledige arbeidsongeschiktheid) is bij mannen wat groter dan bij vrouwen. Bij de WGA (gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) daarentegen is het het aantal nieuwe gevallen bij vrouwen groter dan bij mannen, terwijl het aantal
beëindigde uitkeringen nagenoeg gelijk is.

Aantal nieuwe en beëindigde WIA-uitkeringen naar geslacht, januari 2006 – september 2009

Aantal nieuwe en beëindigde WIA-uitkeringen naar geslacht, januari 2006 – september 2009

Harrie Hartman en Ton van Maanen

Bronnen: 

Downloads