Nederlandse nationaliteit

Volgens de loonaangifte. Als een werknemer zowel de Nederlandse als een buitenlandse nationaliteit heeft, geeft de werkgever de Nederlandse nationaliteit op.