Optie

Het Nederlanderschap kan door optie worden verleend aan personen die een optieverklaring invullen. Dit is een eenvoudige en snelle manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Om voor optie in aanmerking te komen dient een persoon aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • hij of zij is meerderjarig, in Nederland geboren als kind van immigranten en heeft altijd hier gewoond
  • hij of zij is in Nederland geboren, ten minste drie jaren onafgebroken hier woonachtig en sedert de geboorte staatloos
  • hij of zij is meerderjarig en woont vanaf het vierde jaar in Nederland
  • hij of zij is meerderjarig, oud-Nederlander (d.w.z.: ooit de Nederlandse nationaliteit gehad en deze weer verloren) en woont minimaal één jaar zonder onderbreking in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel
  • hij of zij is ten minste drie jaren getrouwd met een Nederlander en woont ten minste vijftien jaar onafgebroken in Nederland
  • hij of zij is 65 jaar of ouder en woont ten minste vijftien jaar onafgebroken in Nederland.

De persoon die door optie de Nederlandse nationaliteit krijgt, hoeft van de Nederlandse wetgeving geen afstand te doen van de eigen nationaliteit. De wetgeving van het land van zijn of haar huidige nationaliteit bepaalt of de persoon die nationaliteit verliest.