Ruim 1,1 miljoen Nederlanders met meervoudige nationaliteit

Op 1 januari 2009 telde Nederland ruim 1,1 miljoen personen met de Nederlandse en minimaal één andere nationaliteit. Dat is bijna drie keer zo veel als op 1 januari 1995. Bijna de helft van de Nederlanders met een meervoudige nationaliteit heeft ook de Turkse of Marokkaanse nationaliteit.

Andere nationaliteit van Nederlanders met meervoudige nationaliteit, 1 januari 2009

Andere nationaliteit van Nederlanders met meervoudige nationaliteit, 1 januari 2009

Toename vooral door naturalisaties

De sterke stijging van het aantal Nederlanders met meer dan één nationaliteit is veroorzaakt door het grote aantal naturalisaties, vooral in de tweede helft van de jaren negentig. Tussen 1 januari 1992 en 1 oktober 1997 konden niet-Nederlanders hun oorspronkelijke nationaliteit bij naturalisatie behouden. De meeste mensen die in die periode het Nederlanderschap verkregen, benutten deze mogelijkheid.

Aantal naturalisaties

Aantal naturalisaties

Sinds 1 oktober 1997 mogen personen slechts één nationaliteit hebben. Op deze regel gelden echter vele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor minderjarigen. Door die uitzonderingen konden bijna vier op de vijf genaturaliseerden hun oorspronkelijke nationaliteit ook in de jaren 1998–2008 behouden.

Sinds 2003 vooral toename door geboorten

Kinderen van wie één van de ouders naast de Nederlandse tevens een niet-Nederlandse nationaliteit heeft, krijgen bij hun geboorte ook een meervoudige nationaliteit. Sinds 2003 neemt het aantal Nederlanders met een dubbele nationaliteit vooral op deze manier toe. In 2008 kregen 22 duizend kinderen een meervoudige nationaliteit bij hun geboorte. Daarnaast verkregen 5 duizend personen het Nederlanderschap naast hun oorspronkelijke nationaliteit via een optie of door adoptie.

Toename Nederlanders met meervoudige nationaliteit naar wijze waarop deze is verkregen

Toename Nederlanders met meervoudige nationaliteit naar wijze waarop deze is verkregen

Vooral tweede generatie heeft dubbele nationaliteit

Van de in Nederland wonende Turken en Marokkanen van de tweede generatie heeft ruim 80 procent ook de Nederlandse nationaliteit. Onder de eerste generatie is dit ongeveer 60 procent. Zeer weinig Turken en Marokkanen hebben uitsluitend de Nederlandse nationaliteit.

Han Nicolaas
 
Bronnen:
StatLine, Nederlanders; geslacht, leeftijd en dubbele nationaliteit, 1 januari
StatLine, Nationaliteitswijzigingen; geslacht, nationaliteit en regeling