Rente onveranderd

De langetermijnrente in Nederland, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, bedroeg in november 3,5 procent. Dit is even hoog als in oktober.

De Europese Centrale Bank (ECB) besloot in mei 2009 de rentetarieven aan te passen. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, werd toen met een kwart procentpunt verlaagd en ligt vanaf 13 mei op 1,0 procent. De depositorente bleef ongewijzigd op 0,25 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Volgens berekeningen van Eurostat, het Europees statistisch bureau, was er in november in de eurozone een inflatie van 0,5 procent. Het was voor het eerst in een half jaar tijd dat de prijzen hoger waren dan een jaar eerder.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)