Formele kinderopvang

Onder formele kinderopvang wordt verstaan:
- dagopvang voor kinderen tot vier jaar;
- buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar, zowel voor als na schooltijd als in schoolvakanties;
- opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau.
Dit artikel beschrijft alleen de dagopvang en de buitenschoolse opvang.
Kinderopvang kan ook informeel plaatsvinden. Onder informele opvang wordt verstaan betaalde of onbetaalde kinderopvang, thuis of buitenshuis, die niet onder de wettelijke regels voor kinderopvang valt. Het gaat daarbij om onder meer (on)betaalde oppas en de peuterspeelzaal.