Buitenschoolse opvang

Opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv dagen van leraren en in de vakanties. Sinds het schooljaar 2007/2008 zijn scholen verplicht om de aansluiting met de buitenschoolse opvang te organiseren als ouders daar om vragen.