Duurdere koopwoningen minder in trek

Bestaande koopwoningen waren in oktober 2009 gemiddeld 20 duizend euro goedkoper dan een jaar eerder. De forse daling van de koopsom komt niet alleen door een prijsdaling van koopwoningen, maar ook doordat er relatief minder duurdere woningen werden verkocht. In oktober 2009 kostte een koopwoning gemiddeld 240 duizend euro. Een jaar eerder was dat 260 duizend euro.

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen en gemiddelde koopsom

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen en gemiddelde koopsom

Goedkopere koopwoningen verkocht

De gemiddelde koopsom van verkochte woningen was in oktober van dit jaar 7,8 procent lager dan een jaar eerder. Dat is toe te schrijven aan twee factoren. Allereerst betaalden nieuwe eigenaren in oktober van dit jaar 5,2 procent minder voor een koopwoning dan een jaar eerder. Ten tweede trad een verschuiving op in het pakket van verkochte woningen: van het duurdere naar het goedkopere segment. De verkoop van meer goedkopere woningen drukte de gemiddelde koopsom van een woning met nog eens 2,6 procent.

Prijzen woningmarkt stabiliseren

Van januari tot en met augustus daalde de gemiddelde koopsom van woningen fors. In augustus 2009 werd voor een koopwoning gemiddeld iets meer dan 230 duizend euro betaald. Dat was de laagste waarde sinds maart 2006. Sindsdien loopt de gemiddelde koopsom weer licht op. Omdat de prijzen van bestaande koopwoningen in september en oktober ongeveer constant bleven, wijst de toename van de gemiddelde koopsom erop dat er weer wat meer duurdere woningen worden gekocht.

Erna van der Wal

Bronnen: