Aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland en Overijssel fors toegenomen

Eind september 2009 werden 241 duizend WW-uitkeringen verstrekt (exclusief deeltijd-WW). Dat zijn er bijna 10 procent meer dan een kwartaal eerder. De regionale verschillen in toename van WW-uitkeringen zijn groot. Gemeenten in Noord-Holland en Overijssel hadden vaak een grote stijging.

In Zaanstad en Castricum groei van meer dan een kwart

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland nam in het derde kwartaal van 2009 fors toe. In vrijwel alle gemeenten steeg het aantal met meer dan 15 procent. De toename lag in Zaanstad en Castricum zelfs boven 25 procent. Hetzelfde geldt voor veel gemeenten in Overijssel. In de Overijsselse buurgemeenten Ommen, Twenterand en Hardenberg was de toename van het aantal WW-uitkeringen meer dan 20 procent.

Gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe en Zeeland hadden een minder sterke groei van het aantal WW-uitkeringen. In sommige gemeenten daalde het aantal WW-uitkeringen zelfs, zoals in Pekela, Stein en Goes.

Ontwikkeling WW-uitkeringen derde kwartaal 2009 t. o. v. tweede kwartaal 2009

Ontwikkeling WW-uitkeringen derde kwartaal 2009 t. o. v. tweede kwartaal 2009

Noordoost-Nederland had al relatief veel WW-uitkeringen

Als de WW-uitkeringen afgezet worden tegen de bevolking van 15 tot 65 jaar, dan blijkt dat  gemeenten in Noord Nederland, het hele Zuiden en de grensgebieden van Overijssel en Gelderland al relatief veel WW-uitkeringen hadden. In noordoost Groningen heeft de crisis daar nauwelijks iets aan toegevoegd. De stijging in Noord-Hollandse gemeenten in het derde kwartaal is fors, maar er waren daar aan het begin van het kwartaal nog relatief weinig WW-uitkeringen.

WW-uitkeringen eind 2e kwartaal 2009, als aandeel van de bevolking van 15 tot 65 jaar

WW-uitkeringen eind 2e kwartaal 2009, als aandeel van de bevolking van 15 tot 65 jaar

Gemeentelijke contrasten

De gevolgen van de economische crisis worden niet in alle gemeenten en regio’s op een gelijke manier zichtbaar. Opvallend is dat gemeenten aan de rand van het land een afwijkend patroon vertonen. Dit zijn in grote lijnen ook de gemeenten waarvan de bevolking in de komende jaren zal afnemen.

De sociaaleconomische omstandigheden van inwoners van Nederland kunnen ook anderszins sterk variëren met de gemeente of regio waar men woont. Meer hierover is te vinden in Leven in Nederland 2009, een uitgave van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het CBS die vandaag verschijnt.

Jan Latten en Dick ter Steege

Bron: Leven in Nederland 2009

StatLine, WW-uitkeringen naar regio (gemeenten A t/m H)

StatLine, WW-uitkeringen naar regio (gemeenten I t/m R)

StatLine, WW-uitkeringen naar regio (gemeenten R t/m Z)