Gemiddelde arbeidsproductiviteit

De gemiddelde arbeidsproductiviteit wordt als volgt berekend:
De toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) gedeeld door het aantal werknemers.
De toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) is het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik (excl. aftrekbare btw).

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.