Opnieuw minder land- en tuinbouwbedrijven

Op 1 april 2009 waren er 73 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Dat zijn er bijna 3 procent minder dan vorig jaar. Het aantal boerenbedrijven neemt af met 6 per dag. In bijna dertig jaar is het aantal land- en tuinbouwbedrijven gehalveerd.

Oppervlakte landbouwgrond vrijwel gelijk

De oppervlakte landbouwgrond is nauwelijks veranderd ten opzichte van voorgaande jaren en bedraagt bijna 2 miljoen hectare. Dit betekent dat verreweg de meeste landbouwgrond van stoppers wordt overgenomen door boeren die uitbreiden. Ongeveer 57 procent van de totale landoppervlakte van Nederland is in gebruik bij boeren blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de landbouwtelling 2009.

Landbouwbedrijven en oppervlakte cultuurgrond per bedrijf

Landbouwbedrijven en oppervlakte cultuurgrond per bedrijf

Schaalvergroting zet door in alle sectoren

Het doorsnee landbouwbedrijf wordt steeds groter. In 2009 had een gemiddeld bedrijf 26 hectare cultuurgrond. Dat is 2,3 procent meer dan een jaar eerder. De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond steeg bovengemiddeld op tuinbouwbedrijven en intensieve veehouderijbedrijven (ruim 3 procent). Een doorsnee tuinbouwbedrijf was bijna 9 hectare groot en een intensief veehouderijbedrijf 8,3 hectare. In de akkerbouw was de gemiddelde areaalsuitbreiding 2,4 procent. Hiermee werd op een gemiddeld akkerbouwbedrijf 42,4 hectare grond bewerkt. De schaalvergroting in de (rund)veehouderij bleef met 1,3 procent beperkt. In deze sector was de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond ruim 29 hectare.   

Ruim de helft gras

In 2009 was er ruim 1 miljoen hectare grasland. Dat is 53 procent van alle cultuurgrond. Graan en snijmaïs waren goed voor 12 respectievelijk 13 procent van het totale landbouwareaal en het aandeel aardappelen was 8 procent. De glastuinbouw valt qua oppervlakte met aan aandeel van 0,5 procent hierbij in het niet, maar levert wel een belangrijke economische bijdrage aan de Nederlandse landbouw. Dit komt vooral doordat de opbrengsten per ha hier vele malen hoger zijn. In de laatste drie decennia is het aandeel grasland teruggelopen ten faveure van snijmais. Verder is ook het aandeel glastuinbouw toegenomen.

Verdeling landbouwgrond, 2009

Verdeling landbouwgrond, 2009

Marius Reitsma

Bron: StatLine