Meer landbouwbedrijven met inkomsten uit verbredingsactiviteiten

Op land- en tuinbouwbedrijven winnen verbredingsactiviteiten zoals agrotoerisme, natuurbeheer en zorgtaken aan populariteit. Zo steeg in 2009 het aantal zorgboerderijen met 10 procent ten opzichte van 2008. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de landbouwtelling 2009.

Aantal landbouwbedrijven met verbredingsactiviteiten
Aantal landbouwbedrijven met verbredingsactiviteiten

Ruim 700 zorgboerderijen

In 2009 zijn in Nederland ruim 700 zorgboerderijen. Dat zijn er 10 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal zorgboerderijen is sinds 2003 bijna verdubbeld. In dat jaar telde Nederland 370 zorgboerderijen. Landbouwbedrijven die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden spelen duidelijk in op de toenemende vraag naar zorg op maat.
Steeds meer agrariërs bieden zorg aan ex-verslaafden, mensen met een geestelijke beperking, ouderen en andere zorgbehoevende mensen. In de meeste gevallen gaat het om dagbesteding op de boerderij. Het wonen op de zorgboerderij komt veel minder vaak voor. Naast een dagbesteding kan het werken op de boerderij ook speciaal bedoeld zijn als opstap naar betaald werk.

Agrotoerisme

Een toerist kan op bijna 2 250 boerenbedrijven terecht. Dit is 4 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee hebben 3 op de 100 boerenbedrijven activiteiten die gericht zijn op toeristen. Dit varieert van het runnen van een verblijfsaccommodatie of camping tot het verhuren van een huifkar, fiets of kano. Ook horeca-activiteiten vallen onder agrotoerisme. 

Verkoop van landbouwproducten en stalling

Een andere optie voor landbouwbedrijven om het inkomen aan te vullen is de verkoop van landbouwproducten of de verwerking hiervan. In 2009 waren er 2 250 bedrijven met verkoop aan huis. De verkoop beperkt zich niet alleen tot landbouwproducten, zoals bloemen, aardappels en appels. Ook verwerkte landbouwproducten kunnen verkocht worden, zoals kaas, jam en meel. Het aantal boerenbedrijven met verkoop aan huis lag in 2009 bijna 3 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven dat landbouwproducten verwerkt steeg met 5 procent tot 730. Verder waren er in 2009 bijna 2 200 boerenbedrijven met stallingsruimte, ruim 4 procent meer dan in 2008.

Marius Reitsema en Cor Pierik

Bron: StatLine