Verbredingsactiviteiten

Dit zijn activiteiten die niet tot de primaire agrarische productie worden gerekend zoals verkoop aan huis, stalling van goederen of dieren, agrotoerisme, verwerking van landbouwproducten of zorglandbouw.