Aantal vacatures vrijwel onveranderd

Eind september 2009 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 128 duizend vacatures open. Dit zijn er bijna evenveel als eind juni. Zowel bij de particuliere bedrijven als bij de niet-commerciële dienstverleners veranderde het aantal vacatures vrijwel niet. In de drie voorafgaande kwartalen daalde het aantal vacatures fors.

Een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt is het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad. Eind september waren er 16 vacatures per 1000 banen, bijna een halvering ten opzichte van een jaar eerder. De afname was het grootst in de bouw, daar liep de vacaturegraad in een jaar tijd terug van 43 naar 15. Ook in de industrie, de horeca en de zakelijke dienstverlening nam de vacaturegraad sterk af. In de niet-commerciële dienstverlening was de terugval het kleinst.

De dynamiek op de arbeidsmarkt was minder groot dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2009 ontstonden er 182 duizend vacatures. Dit zijn er 81 duizend minder dan een jaar eerder. Ook het aantal vervulde vacatures bleef met 195 duizend duidelijk achter bij de 289 duizend uit het derde kwartaal van 2008.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.