Sector in het mbo

In het middelbaar beroepsonderwijs waren er oorspronkelijk vier sectoren: landbouw, techniek, economie en ‘zorg en welzijn’. Vanaf het schooljaar 2005/’06 is ook een combinatie van sectoren mogelijk.

Een sector omvat verschillende opleidingen die gericht zijn op een bepaald soort beroepen. Het gaat daarbij vooral om beroepen op agrarisch, technisch, economisch en administratief gebied en in de zorgsector.