Niet-westerse allochtonen in het mbo verkiezen theorie boven praktijk

Niet-westerse deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verkiezen vaker dan autochtonen de beroepsopleidende leerweg  (bol) boven de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Liefst 8 op de 10 niet-westerse mbo-deelnemers volgden in 2008/’09 de bol. Bij de autochtonen kozen ruim 6 op de 10 deze wat meer op theorie gestoelde leerweg.

Niet-westerse allochtonen kiezen bovendien veel vaker voor de sector economie, terwijl bij autochtonen de sector techniek populairder is. Ook binnen dezelfde sector echter hebben de niet-westerse allochtonen een grotere voorkeur voor de bol dan de autochtonen. In 2008/’09 koos bij economie 87 procent van de niet-westerse mbo-deelnemers de bol en bij techniek 63 procent, tegenover respectievelijk 70 en 47 procent van de autochtonen.

Mbo-deelnemers naar leerweg, sector en herkomst, 2008/’09*

Mbo-deelnemers naar leerweg, sector en herkomst, 2008/’09*

Saskia van Muijen

Bron: StatLine, Mbo; deelnemers naar herkomst