Green Key- en eco-label

Beide labels kunnen in Nederland door logiesaccommodaties worden gevoerd. Het verkrijgen van de labels gaat gepaard met een proces waarover in het maatschappelijk veld  (milieuorganisaties en deskundigen) een discussie wordt gevoerd met betrekking tot de onafhankelijkheid. Het CBS wil zich uitdrukkelijk distantiëren van de discussie over de milieubewustheid van de bedrijven enerzijds en de waarde van de certificaten anderzijds en poogt slechts een beeld te geven van het aantal gecertificeerde bedrijven en de bijbehorende capaciteit. Ook heeft het CBS geen oordeel over afzonderlijke certificaten. Zodoende heeft het ervoor gekozen alle (erkende) labels die gevoerd worden door accommodaties in een overzicht te presenteren.