Werkzame beroepsbevolking

Tot de werkzame beroepsbevolking behoren personen met werk van minimaal 12 uur per week.

Voor de uitstroom van werk naar werkloosheid zijn de stromen tussen de werkzame beroepsbevolking en werkloze beroepsbevolking per kwartaal in kaart gebracht. Hiertoe is bepaald in hoeverre personen die behoren tot de werkzame beroepsbevolking drie maanden later behoren tot de werkloze beroepsbevolking.