Werkloosheid treft zakelijke dienstverlening

In de eerste helft van 2009 trof de werkloosheid bedrijfstakken waar relatief veel mannen werken. Het gaat vooral om de zakelijke dienstverlening, industrie, handel, en vervoer en communicatie. In bedrijfstakken waar meer vrouwen werken, zoals het onderwijs, werden juist minder mensen werkloos.

Aantal nieuwe werklozen verdubbeld

In het eerste kwartaal van 2009 behoorden 7,4 miljoen personen tot de werkzame beroepsbevolking. In het tweede kwartaal waren bijna 100 duizend van hen werkloos geworden. Het aantal nieuwe werklozen is verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Werklozen die een kwartaal eerder nog werkzaam waren

Werklozen die een kwartaal eerder nog werkzaam waren

Zakelijke dienstverlening, handel en industrie zwaarst getroffen

De zakelijke dienstverlening had de meeste nieuwe werklozen. Van het eerste op het tweede kwartaal van 2009 zijn 21 duizend personen uit deze bedrijfstak werkloos geworden. In dezelfde periode een jaar eerder waren dit er 7 duizend. In de industrie, vervoer en communicatie, handel en financiële instellingen is het aantal nieuwe werklozen ruim verdubbeld. In het openbaar bestuur, onderwijs en de cultuur- en overige dienstverlening zijn juist minder mensen werkloos geworden.

Werklozen die een kwartaal eerder nog werkzaam waren naar bedrijfstak

Werklozen die een kwartaal eerder nog werkzaam waren naar bedrijfstak

Vooral mannen door economische crisis geraakt

Meer mannen dan vrouwen worden werkloos. Van de werkzame mannen in het eerste kwartaal van 2009 waren er in het tweede kwartaal 57 duizend werkloos. In dezelfde periode een jaar eerder waren dit er nog maar 27 duizend. Onder vrouwen is de toename van het aantal nieuwe werklozen veel minder groot. Vrouwen zijn relatief vaak werkzaam in bedrijfstakken waar de werkgelegenheid nog niet is aangetast door de crisis, zoals het onderwijs.

Werklozen die een kwartaal eerder nog werkzaam waren naar geslacht

Werklozen die een kwartaal eerder nog werkzaam waren naar geslacht

Wendy Smits en Robert de Vries

Bron: Uitstroom van werkzame naar werkloze beroepsbevolking

Downloads