Bedrijfstak

Van de volgende bedrijfstakken zijn geen gegevens beschikbaar: landbouw en visserij, delfstoffenwinning, energie- en waterleidingbedrijven en personeel in dienst van huishoudens.