Grote niet-financiële ondernemingen

De 250 grootste niet-financiële ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de productie van goederen en niet-financiële diensten. De gegevens zijn gebaseerd op een panel van ondernemingen. Het panel bestaat uit de 200 grootste ondernemingen op basis van het balanstotaal, aangevuld met ondernemingen die op het punt van economische activiteit ondervertegenwoordigd waren. Verder gaat het om ondernemingen die de gehele periode te volgen zijn. Ondernemingen die door fusie of overname verder gaan onder een nieuwe onderneming komen in de nieuwe vorm in het panel terecht. Ondernemingen die delen afsplitsen, blijven ook in het panel. Na afsplitsing worden de afzonderlijke delen gevolgd. Het panel bestaat in totaal uit circa 240 ondernemingen en dekt omstreeks 60 procent van het balanstotaal van de gehele sector niet financiële ondernemingen met rechtspersoonlijkheid.