Organisatiegraad

De organisatiegraad van werknemers is gedefinieerd als het percentage werknemers dat lid is van een vakbond. Het gaat hierbij alleen om werknemers jonger dan 65 jaar die betaald werk voor tenminste twaalf uur per week hebben.

De gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De uitkomsten van de EBB zijn jaargemiddelden. Over verslagjaar 2005 is geen informatie omdat de vakbondsmodule in dat jaar niet in de EBB is opgenomen. In de grafieken zijn de cijfers voor 2005 geïnterpoleerd.