Warmtekrachtinstallatie

In een warmtekrachtinstallatie wordt tegelijkertijd elektriciteit en warmte opgewekt. Het energetisch rendement van een dergelijke installatie is hoog en er wordt relatief weinig kooldioxide geproduceerd. De tuinbouw verbruikt slechts een deel van de opgewekte elektriciteit zelf. De kooldioxide-emissies worden echter volledig aan de sector landbouw toegeschreven.