Basisjaar

De emissie in het basisjaar bedraagt in totaal 213 miljard CO2-equivalenten. Strikt genomen zijn de emissies in het basisjaar een optelling van de CO2-equivalenten van CO2, N2O en CH4 in 1990 en die van de fluorgassen in 1995.