Bijna 19 duizend deeltijd-WW-uitkeringen

Het aantal deeltijd-WW-uitkeringen bedroeg eind juni bijna 19 duizend. De deeltijd-WW werd in april ingevoerd. Toen werden ruim 1 600 uitkeringen verstrekt. Daarna liep elke maand het aantal nieuwe uitkeringen op. In mei en juni kwamen er respectievelijk 7 en 10 duizend uitkeringen bij. De tijdelijke regeling voor deeltijd-WW is gestart om vakkrachten bij bedrijven te behouden die anders door de crisis zouden worden ontslagen.

De meeste deeltijd-WW-uitkeringen gaan naar werknemers in de metaal. In juni kwam het aantal uitkeringen in deze branche op 9,4 duizend. Dat is de helft van het totale aantal. In de zakelijke dienstverlening en de groot- en detailhandel zijn eind juni respectievelijk 2,6 en 2,5 duizend deeltijd-WW-uitkeringen verstrekt. Van deze drie branches steeg in juni het aantal uitkeringen in de metaal relatief gezien het meest met 150 procent. De stijging in de zakelijke dienstverlening en de groot- en detailhandel bedroeg respectievelijk 75 en 125 procent.

Deeltijd-WW-uitkeringen, april-juni 2009

Deeltijd-WW-uitkeringen, april-juni 2009

Harrie Hartman en Ton van Maanen

Bron: Deeltijd-WW-uitkeringen