Deeltijd-WW

Op 1 april 2009 is de tijdelijke regeling voor deeltijd-WW gestart om vakkrachten bij bedrijven te behouden die anders door de crisis zouden worden ontslagen. Werkgevers kunnen voor hun werknemers deeltijd-WW aanvragen na instemming van de vakbonden.

Deeltijd-WW wordt in eerste instantie toegekend voor drie maanden. Werkgevers kunnen vervolgens twee keer een verlenging met zes maanden aanvragen. Werknemers blijven tijdens de deeltijd-WW in dienst bij de werkgever. Zij hoeven niet te solliciteren of een re-integratietraject te volgen. Tijdens de deeltijd-WW verbruiken werknemers opgebouwde WW-rechten. Zij bouwen over de gewerkte uren weer nieuwe rechten op. De deeltijd-WW komt in de plaats van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting, die op 21 maart 2009 is afgelopen. De regeling voor deeltijd-WW sloot op 23 juni 2009 omdat het maximum bedrag van 375 miljoen euro was bereikt.

Bedrijven kunnen vanaf 20 juli 2009 gebruikmaken van de nieuwe aangescherpte deeltijd-WW. De minister van sociale zaken wil dat bedrijven zorgvuldiger kijken op welke manier ze gebruik maken van de regeling, zodat meer bedrijven van de regeling gebruik kunnen maken. Daarnaast zijn strengere regels tegen fraude gaan gelden. Het maximale budget is 655 miljoen euro. De werkgevers moeten de werktijd van hun werknemers met minimaal 20 procent verkorten en van plan zijn de regeling minimaal zes maanden te gebruiken.