Nederland exporteert steeds meer naar de andere Benelux-landen

In september bestaat de Benelux 65 jaar. De Nederlandse goederenhandel met de andere Benelux-landen is in de periode 1946-2008 sterk gestegen. België is de op een na belangrijkste handelspartner van Nederland.

Sterke toename handel met België en Luxemburg

In 1946 voerde Nederland voor 77 miljoen euro uit naar de andere Benelux-landen. De import bedroeg ongeveer 137 miljoen euro. De exportwaarde lag in 2008 circa 600 keer hoger en de importwaarde ruim 250 keer hoger dan in 1946.

Nederlandse handel met België en Luxemburg

Nederlandse handel met België en Luxemburg

Marktaandeel Nederlandse handel met andere Benelux-landen afgenomen

Sinds 1950 bedraagt het aandeel van de Nederlandse handel met de andere Benelux-landen in de totale exportwaarde van ons land ongeveer 12 tot 15 procent. Van de totale Nederlandse goederenimport kwam in de periode 1950-1965 ongeveer 18 tot 20 procent uit België en Luxemburg. Daarna daalde dit aandeel en schommelde de laatste vier jaar rond 11 procent.

Aandeel Nederlandse goederenhandel met de Benelux-landen

Aandeel Nederlandse goederenhandel met de Benelux-landen

Handelsoverschot met België en Luxemburg ruim 9 miljard euro

In 2008 heeft Nederland voor 43 miljard euro aan goederen naar België geëxporteerd. De uitvoer naar Luxemburg bedroeg bijna 1,2 miljard euro. Nederland voerde voor 33,9 miljard euro in uit België en voor 1,2 miljard euro uit Luxemburg. Met een aandeel van 11,6 procent in de totale exportwaarde en 10,1 procent in de totale importwaarde van Nederland is België na Duitsland onze belangrijkste handelspartner.

Eerste jaren negatief handelssaldo

Tussen 1946 en 1973 was de Nederlandse invoer van goederen uit België en Luxemburg groter dan de uitvoer. Dit kwam vooral door de handel in ijzer en staal, en auto’s. Vanaf 1974 heeft Nederland een positief saldo op de handelbalans met België en Luxemburg. Dit komt mede door de export van minerale brandstoffen en chemische producten. Ook de uitvoer van bloemen en planten draagt bij aan een positief handelssaldo.

Handelssaldo met België en Luxemburg

Handelssaldo met België en Luxemburg

Handel met België: machines en minerale brandstoffen

Machines zijn het belangrijkste importproduct uit België. In 2008 had bijna een vijfde van de invoer uit België hierop betrekking. Het zijn vooral personenauto’s. Minerale brandstoffen, vooral aardolie en aardgas bepalen met een aandeel van 25 procent het beeld van de uitvoer naar België.

Wiel Packbier

Bron: StatLine, Internationale handel