Aantal uren

Aantal gewerkte uren per week waarin de student een baan heeft. De cijfers komen uit de Enquête Beroepsbevolking.