Asielverzoek (3)

Asielzoekers dienen soms meer dan één asielverzoek in. Bij een vervolgaanvraag wordt beoordeeld of sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden. Wanneer dat het geval is wordt het asielverzoek opnieuw inhoudelijk beoordeeld. Ook een beleidswijziging kan worden aangemerkt als een nieuwe feit.

Het is niet precies aan te geven hoe groot het aantal vervolgaanvragen is. Vanaf augustus 2006 kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst eerste en vervolgaanvragen afzonderlijk onderscheiden. Voor eerdere jaren is dit niet mogelijk.

Voor de leesbaarheid worden in dit artikel de termen asielzoekers en asielverzoeken door elkaar gebruikt. Omdat een asielzoeker meerdere asielverzoeken kan indienen, moet in alle gevallen strikt genomen ‘asielverzoeken’ worden gelezen.