Kwart asielzoekers is kind

In 2008 zijn in Nederland 13,4 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Bij een kwart hiervan betrof het een minderjarig kind. Rond de eeuwwisseling waren nog vier van de tien asielzoekers jonger dan 18 jaar. De afname van het aandeel kinderen komt voornamelijk door het verminderde aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers).

Asielzoekers naar leeftijd

Asielzoekers naar leeftijd

Minder amv-ers

Vanaf het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw nam het aantal amv-ers dat naar Nederland kwam sterk toe. In 2000 waren het er 6,7 duizend. Daarna is dit aantal weer gedaald. In 2008 kwamen ruim 700 kinderen zonder begeleiding van ouders of andere volwassenen naar Nederland.

Amv-ers en overige asielkinderen

Amv-ers en overige asielkinderen

Minder oudere kinderen

Doordat amv-ers gemiddeld ouder zijn dan kinderen die in gezinsverband naar Nederland vluchten, was de daling van het aantal asielkinderen het grootst onder oudere kinderen. In 2001 en 2002 was bijna de helft van de asielkinderen tussen de 15 en 18 jaar. De laatste jaren was dit ongeveer een kwart.

Asielverzoeken jongeren naar leeftijd

Asielverzoeken jongeren naar leeftijd

Vooral jongens

De meeste amv-ers, ruim twee op de drie in de periode 2005–2008, waren jongens. Relatief veel van deze jongens kwamen uit Angola. In 2001 ging het om 2 duizend amv-ers. De laatste jaren komen bijna geen Angolese kinderen meer naar Nederland. Nu komen naar verhouding veel jongens uit Irak en Somalië. Meisjes zijn relatief vaak afkomstig uit Nigeria en Somalië.

Amv-ers naar geslacht

Amv-ers naar geslacht

Arno Sprangers en Han Nicolaas