Daling aantal verhuizingen zet door

  • Vooral gezinnen verhuizen minder
  • Emigratie autochtonen fors ingezakt

In het tweede kwartaal van 2009 daalde het aantal verhuisde personen met ruim 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Daarmee zet de daling van het aantal verhuizingen die eind vorig jaar begon, versterkt door.

Vooral gezinnen verhuizen minder. Het aantal verhuizingen van alleenstaanden is nauwelijks gedaald. De daling van het aantal verhuizingen houdt verband met de economische crisis. Potentiële huizenkopers maken een pas op de plaats. In het eerste halfjaar van 2009 wisselde ruim eenderde minder huizen van eigenaar dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In de eerste helft van 2009 is de immigratie nog licht gestegen en de emigratie licht gedaald. Het karakter van de migratie is wel veranderd. Het aantal autochtonen dat terugkeerde naar Nederland steeg licht terwijl het vertrek van autochtonen naar het buitenland fors is ingezakt. Vooral de emigratie van gehuwde paren liep fors terug.

De immigratie van westerse allochtonen, met name arbeidsmigranten, is in het tweede kwartaal ingezakt terwijl de emigratie juist steeg.

De immigratie van niet-westerse allochtonen is als gevolg van een toegenomen aantal asielzoekers uit Irak en Somalië licht gestegen terwijl het vertrek naar het buitenland is afgenomen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.