Koopkrachtpariteit

De verschillen in prijsniveau tussen landen kunnen aanzienlijk zijn. Dit betekent dat de koopkracht van een euro in het ene land groter kan zijn dan in het andere land. Om toch vergelijkingen te kunnen maken tussen de welvaart van inwoners van verschillende landen is een correctie voor de verschillen in prijsniveau nodig. Met behulp van de koopkrachtpariteit worden internationale prijsverschillen geëlimineerd. In Europa worden de koopkrachtpariteiten vastgesteld door Eurostat in nauwe samenwerking met de OECD. Alle lidstaten leveren een bijdrage aan het programma.