Gecorrigeerd voor vergrijzing

De cijfers zijn gestandaardiseerd naar leeftijd. Hierdoor wordt rekening gehouden met het verschil in leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd (vergrijzing). Daarmee kunnen de cijfers over verschillende jaren eenvoudiger met elkaar vergeleken worden.