Omvang van de overheid

Het totaal van de overheidsuitgaven als percentage van het bbp wordt als een maatstaf gebruikt om de grootte van de overheid van verschillende landen te vergelijken.