Inbraak

Dit artikel is gebaseerd op de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM), een onderzoek van het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie. Dit onderzoek onder personen van 15 jaar en ouder wordt vanaf 2008 in de laatste drie maanden van ieder jaar uitgevoerd. Personen die in instellingen en tehuizen wonen, zijn in dit onderzoek niet opgenomen. De gepresenteerde percentages hebben marges, omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.

De berekeningen in dit artikel zijn gebaseerd op een aantal vragen in de IVM  over slachtofferschap en meningen over de buurt:

  • Hoe groot denkt u dat de kans is dat u het komende jaar zelf slachtoffer wordt van inbraak in uw woning?
  • Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens een poging tot inbraak in uw woning gedaan zonder dat er iets gestolen is?
  • Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens iets gestolen uit uw woning?

Bij de twee laatste vragen wordt doorgevraagd over wanneer dit de laatste en voorlaatste keer gebeurde. Ook de slachtoffers van ‘poging tot’ inbraak worden als slachtoffer van inbraak gerekend.

Aan de hand van een aantal uitspraken over de buurt kan de respondent aangeven of hij/zij het daar ‘helemaal mee eens’, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘niet mee eens’ of ‘helemaal niet mee eens’ is. De uitspraken die in dit artikel zijn gebruikt:

  • In de buurt is het buiten goed verlicht.
  • Ik heb veel contact met andere buurtbewoners.

Bij het bepalen van de kans op herhaling is (poging tot) inbraak in 2008 vergeleken tussen personen bij wie in de periode 2004-2007 is ingebroken en personen bij wie in 2004-2007 niet is ingebroken. De ingeschatte kans op inbraak in het ‘komende’ jaar (2009) is vergeleken tussen personen bij wie recent, in de periode 2004-2008, is ingebroken en degenen bij wie in die periode niet is ingebroken.