Eén op de twintig Nederlanders bang voor inbraak

Ruim een op de twintig Nederlanders denkt dat de kans op een inbraak thuis groot tot zeer groot is. Bij ruim een op de honderd is in 2008 daadwerkelijk ingebroken en bij een vergelijkbaar percentage werd hiertoe een mislukte poging gedaan.

Verwachting dat binnen een jaar thuis wordt ingebroken

Verwachting dat binnen een jaar thuis wordt ingebroken

Kans op herhaling erg groot

Wanneer iemand recent een inbraak (of een poging daartoe) heeft ondervonden, is de kans op herhaling groot. Bij degenen die in de vier jaar vóór 2008 een inbraak meemaakten, werd in 2008 namelijk viermaal zo vaak ingebroken als bij degenen bij wie vóór 2008 niet is ingebroken. De angst voor inbraak bij personen die recent een inbraak meemaakten, is echter nog groter. Zij verwachten vijfmaal zo vaak dat er bij hen wordt ingebroken als degenen bij wie niet in de laatste jaren is ingebroken.

Inbraak of poging tot inbraak in afgelopen twaalf maanden

Inbraak of poging tot inbraak in afgelopen twaalf maande

Invloed buurt minder dan verwacht

In de ene buurt wordt meer ingebroken dan in de andere. Zo schatten bewoners van allochtone stadsbuurten de kans op inbraak vier keer zo hoog in dan bewoners van stedelijke buurten met weinig allochtonen. In werkelijkheid is deze invloed kleiner en wordt er in allochtone buurten twee keer zo vaak ingebroken.

Inbraak in stedelijke gebieden, naar aandeel niet-westers allochtone buurtbewoners

Inbraak in stedelijke gebieden, naar aandeel niet-westers allochtone buurtbewoners

In heel slecht verlichte buurten schatten de bewoners de kans op inbraak vier keer hoger dan in heel goed verlichte buurten. Het “aanmoedigende” effect van duisternis blijkt echter minder groot te zijn. In heel slecht verlichte buurten wordt namelijk twee keer zo vaak ingebroken.

De verwachting dat er thuis ingebroken zal worden, hangt ook samen met de hoeveelheid onderling contact in de buurt. Deze samenhang spoort aardig met de werkelijkheid. Bewoners van buurten waar heel weinig contact is verwachten namelijk ruim twee keer zo vaak dat er bij hen ingebroken zal worden als bewoners van buurten waar heel veel contact is. In deze anonieme buurten wordt ook daadwerkelijk twee keer zo vaak ingebroken.

Carin Reep

Bron: Subjectieve en objectieve kans op inbraak, 2008