Aantal kinderen op Limburgse basisscholen neemt sterk af

Van 2000/’01 tot 2008/’09 is in het zuiden van ons land, met name in Limburg, het aantal kinderen op basisscholen afgenomen. Dit komt vooral door de afname van het aantal 4- tot 12-jarigen in dit deel van Nederland.

Daling in het zuiden

In het schooljaar 2008/’09 gingen in Limburg 92 duizend kinderen naar het basisonderwijs. Dat is 11 procent minder dan in 2000/’01. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland bleef de daling beperkt tot ongeveer 2,5 procent. De ontwikkeling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs hangt in alle provincies sterk samen met de toe- of afname van het aantal 4- tot 12-jarigen.

Ontwikkeling aantal leerlingen basisonderwijs, 2008/’09

2798g1

Stijging in het midden van het land

In de provincies Utrecht en Flevoland nam het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd wel flink toe. Daardoor steeg ook het aantal kinderen op de basisscholen. In Utrecht bedraagt het aantal leerlingen in het huidige schooljaar 120 duizend. Dat is 10 procent meer dan in 2000/’01. In Flevoland steeg het aantal basisschoolleerlingen in die periode, met 8 procent, tot 44 duizend.

Alleen in Limburg minder leerlingen per vestiging

In de periode 2000/’01-2008/’09 daalde in Limburg het aantal vestigingen van basisscholen met 8 procent. Deze daling is minder sterk dan die van het aantal leerlingen. Hierdoor nam het gemiddelde aantal leerlingen per vestiging af van 230 naar 223. Dat komt neer op een daling van 3 procent.

Limburg is de enige provincie waar de gemiddelde vestigingsgrootte behoorlijk afnam. In Flevoland, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland bleef deze nagenoeg gelijk, doordat de ontwikkeling van het aantal vestigingen gelijk opging met de ontwikkeling van de leerlingaantallen. In de provincie Utrecht bleef de toename van het aantal vestigingen daarentegen beperkt tot 1,5 procent. De gemiddelde vestigingsgrootte nam hierdoor met 8 procent toe, van 229 tot 247 leerlingen.

Ontwikkeling gemiddelde vestigingsgrootte basisonderwijs, 2008/’09

2798g2

Landelijk bijna geen verandering

Landelijk bleef het aantal basisschoolleerlingen van 2000/’01 tot 2008/’09 nagenoeg gelijk op ruim 1,5 miljoen. Het aantal leerlingen per vestiging nam in deze periode met ruim 2 procent toe, van 215 leerlingen tot 220 leerlingen. Dit komt door een geleidelijke daling van het aantal vestigingen.

Aad de Wit

Bron: