Huishoudens met abonnement

Deze gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS en hebben betrekking op personen vanaf 0 jaar. De vragen over kinderen jonger dan 12 jaar zijn beantwoord door de ouder of verzorger. Vraagstelling is “Zelf of lid huishouden geabonneerd op dagblad?”