Internet verdringt traditionele mediaproducten

In 2008 gebruikte iets meer dan de helft van de internetters internet om naar de radio te luisteren en/of om naar de televisie te kijken. Iets minder dan de helft las of downloadde kranten. Het mediagebruik via internet gaat ten koste van de traditionele verschijningsvormen van media zoals papieren kranten.

Mediagebruik internet, 2005-2008

Mediagebruik internet, 2005-2008

Sterke groei digitaal mediagebruik

Steeds meer Nederlanders benutten het media-aanbod op internet. Het aandeel Nederlandse internetgebruikers dat kranten of nieuwsbladen op internet leest of downloadt, steeg tussen 2005 en 2008 met ruim een derde. De toename bij internettelevisie en -radio is nog groter: het gebruik hiervan is vanaf 2005 meer dan verdubbeld. In 2008 is het aantal gebruikers van internettelevisie en -radio voor het eerst groter dan voor de digitale edities van kranten en nieuwsbladen.

Gebruik internetmedia naar achtergrondkenmerken, 2008

Gebruik internetmedia naar achtergrondkenmerken, 2008

Digitale dagbladen populair onder alle leeftijden

Mannelijke internetters lezen vaker digitale kranten dan vrouwelijke internetters, 54 tegen 41 procent. Ruim de helft van de 25-44-jarigen leest kranten of nieuwsbladen op internet. Bij de andere leeftijdsgroepen ligt dit aandeel op iets meer dan 40 procent. Een op de acht personen die digitale kranten lezen, heeft zich daarop geabonneerd.

Internettelevisie- en radio is erg populair onder internetters tot 25 jaar. Ruim 70 procent van deze jongeren gebruikt deze media. Het gebruik van internettelevisie en -radio neemt af naarmate de leeftijd stijgt. Bij personen vanaf 25 jaar zijn internettelevisie en -radio ongeveer even populair als onlinekranten.

Gebruik traditionele media neemt af

De opkomst van de digitale mediaproducten gaat ten koste van fysieke media, zoals kranten. De totale binnenlandse oplage van dagbladen daalde tussen 2002 en 2008 met ongeveer 16 procent, van 4,3 miljoen tot 3,6 miljoen.

Het aandeel huishoudens met een abonnement op een dagblad nam af van bijna 60 procent in 2002 tot 50 procent in 2007. Ook de uitgaven per huishouden aan dagbladabonnementen daalden, van gemiddeld 124 euro in 2003 tot 110 euro in 2007. Wanneer rekening wordt gehouden met de inflatie is de afname tweemaal zo sterk.

Oplage en verspreiding dagbladen, 2002-2008

Oplage en verspreiding dagbladen, 2002-2008

Maico Hoksbergen

Bron: StatLine