Groei aantal Oost-Europese werknemers neemt sterk af

In februari 2009 telde Nederland 84 duizend werknemers uit de Oost-Europese EU-landen. Dat zijn er 10 duizend meer dan een jaar eerder. Deze toename is echter een stuk lager dan in de jaren daarvoor. In de periode juli 2007 tot juli 2008 bedroeg de groei op jaarbasis gemiddeld bijna 50 duizend werknemers.

Groei werknemers uit Oost-Europese EU-landen t.o.v. jaar eerder

2779g1

Vooral in 2007 sterke groei aantal Oost-Europese werknemers

In de afgelopen jaren nam het aantal werknemers uit de Oost-Europese lidstaten in Nederland flink toe. Vooral in 2007 steeg hun aantal sterk, van 23 duizend tot 68 duizend. Dit hangt samen met het openen van de arbeidsmarkt (per 1 mei 2007) voor werknemers uit landen die in 2004 lid zijn geworden van de EU. Ook de gunstige conjunctuur in 2007 speelde een belangrijke rol.

Werknemers uit Oost-Europese EU-landen

2779g2

Teruggang in winter

In de zomer van 2008 bereikte het aantal werknemers uit Oost-Europa een piek van ruim 107 duizend. Sindsdien is hun aantal teruggelopen, tot 84 duizend in februari 2009. Een lichte teruggang in de winter is eerder voorgekomen. In de afgelopen winter echter was de teruggang sterker dan in eerdere jaren. Het aantal Oost-Europese werknemers dat in Nederland werkt is in de zomer groter dan in de wintermaanden door seizoensarbeid in de landbouw. Anders dan in voorgaande jaren, is het aantal Oost-Europese werknemers in de eerste twee maanden van 2009 blijven dalen, mogelijk als gevolg van de huidige recessie en de teruggang in de uitzendbranche.

De teruggang van het aantal Oost-Europese werknemers sinds de zomer vorig jaar betreft vooral Polen. Bijna 85 procent van de Oost-Europese werknemers in ons land heeft de Poolse nationaliteit.

De helft heeft woonadres in buitenland

De helft van de Oost-Europese werknemers is uitzendkracht. Eveneens de helft van de Oost-Europese werknemers die in februari 2009 in Nederland werkten, had een Nederlands woonadres.

Dienstverband en woonsituatie van Oost-Europese werknemers, februari 2009.

2779g3

André Corpeleijn en Michiel Heerschop

Bron: