Arbeidsjaren R&D

De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend de R&D die door bedrijven in Nederland is verricht. Vanwege de internationale vergelijking zijn in dit artikel de R&D-activiteiten van universiteiten buiten beschouwing gelaten (42 duizend arbeidsjaren in 2007). R&D wordt ook wel aangeduid met de term Speur- en Ontwikkelingswerk.

Het aantal arbeidsjaren is het aantal werkzame personen dat geheel of gedeeltelijk betrokken is bij R&D-activiteiten omgerekend naar voltijdequivalenten (vte’s). Het cijfer van het jaar 2007 voor de EU-27 is door het CBS geschat.

In de enquêtes van het CBS wordt het R&D-personeel onderscheiden in:

  • onderzoekers: wetenschappelijk opgeleide personen betrokken bij het onderzoek, inclusief de leidinggevenden in het onderzoek
  • (technisch)assistenten: personen die op hoog niveau meewerken met en onder supervisie van de onderzoekers.
  • overig personeel: onderhouds-, secretariaats-, bibliotheek-, en/of kantoorpersoneel dat direct werkzaam is voor de R&D in het bedrijf.