Nederlands bedrijfsleven R&D-middenmoter in Europa

Een klein deel van de beroepsbevolking in Nederland verricht R&D-werkzaamheden. In 2007 zijn door bedrijven in ons land 49 duizend arbeidsjaren aan R&D besteed. Dat is 1,1 procent van alle arbeidsjaren in 2007. Nederland lag hiermee op het Europese gemiddelde. Dit en meer over R&D en innovatie staat in de publicatie Kennis en economie 2008.

Arbeidsjaren R&D

Arbeidsjaren R&D

Finland aan top

Finland heeft van de onderzochte landen het grootste deel van zijn arbeidsjaren aan R&D besteed. Het aandeel van bedrijven in Finland is met 2,4 procent meer dan twee keer zo groot als in Nederland. Ook in buurlanden België en Duitsland is de R&D-activiteit van bedrijven groter dan in Nederland.

R&D vooral in industrie

R&D komt vooral voor in de industrie: bijna twee derde van de R&D-arbeidsjaren in 2007 werd gerealiseerd in deze sector. De dienstensector nam ongeveer een derde voor zijn rekening. Omdat de Nederlandse economie veel meer dienstverlening heeft dan industrie, verklaart dit deels waarom de R&D-activiteit van bedrijven in Nederland niet zo hoog is.

Bij R&D gaat het om ontwikkelen van nieuwe kennis. Het toepassen van nieuwe kennis is innovatie. De dienstensector in Nederland past in grote mate nieuwe kennis toe en is daardoor innovatiever dan de industrie.

Verdeling arbeidsjaren R&D naar sector en bedrijfsgrootte, 2007

Verdeling arbeidsjaren R&D naar sector en bedrijfsgrootte, 2007

R&D vooral bij grote bedrijven

Ongeveer twee derde van de arbeidsjaren besteed aan R&D is toe te schrijven aan de grote bedrijven (250 of meer werkzame personen). Slechts een klein deel (13 procent) zat bij kleine bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen.

Vincent Fructuoso van der Veen

Bronnen: