Suikerziekte

De gegevens over suikerziekte (type I of II) zijn afkomstig van het Gezondheidsenquête van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. Respondenten wordt gevraagd aan te geven of ze suikerziekte hebben. Als dit het geval is volgen nog enkele vervolgvragen, onder andere over het gebruik van insuline.

Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge. Om deze marges te verkleinen, zijn de uitkomsten gemiddeld over meerdere verslagjaren (bijvoorbeeld 2007/2008 of 2001/2008).