Tarief opcenten

Het tarief van de opcenten is aan een maximum gebonden. Het maximumtarief wordt door het rijk vastgesteld en jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het nationaal inkomen. Het maximumtarief in 2009 is 111,9 opcenten, 3,7 procent hoger dan in 2008.

De tarieven in de provincies zijn:
Groningen: 79,1,
Friesland: 80,4,
Drenthe: 81,0,
Overijssel: 78,5,
Flevoland: 71,6,
Gelderland: 82,7,
Utrecht: 72,6,
Noord-Holland: 67,9,
Zuid-Holland: 95,0,
Zeeland: 69,3,
Noord-Brabant: 71,6,
Limburg: 82,0.