Bevolking ervaart meer verkeerslawaai en minder stank

In de periode 1997-2008 steeg het aandeel personen dat geluidshinder van het wegverkeer ervaart van 27 naar 31 procent. Geluidshinder van het railverkeer nam in die periode toe van 5 naar 7 procent. Het vliegverkeer zorgde daarentegen voor minder geluidsoverlast. Het aandeel personen dat daar last van had daalde van 19 naar 16 procent.
 
In 2008 hadden minder mensen last van stank in de woonomgeving dan in 1997. Stank van het verkeer daalde van 8 naar 5 procent, stank van industrie van 11 naar 6 procent en stank van de landbouw van 14 naar 9 procent. Stankoverlast van open haarden bleef in die periode vrij constant op een niveau van ongeveer 11 procent.

Aandeel personen dat geluids- of geurhinder ervaart

Bevolking ervaart meer verkeerslawaai en minder stank

Bron: StatLine, Milieuhinder, milieugedrag en milieubesef van personen