Werkloosheid in 2008 in bijna alle provincies gedaald

In 2008 daalde de werkloosheid in bijna alle provincies. Utrecht had de laagste werkloosheid, Groningen de hoogste. Ook in de vier grote steden nam de werkloosheid af. Landelijk daalde de werkloosheid in 2008 voor het derde jaar op rij en kwam uit op 3,9 procent.

Sterkste dalingen in Flevoland en Groningen

In bijna alle provincies nam de werkloosheid af in 2008. De daling was met iets meer dan 1 procentpunt het grootst in Flevoland en Groningen. Desondanks blijft Groningen de provincie met de hoogste werkloosheid. In 2008 was 6,1 procent van de Groningse beroepsbevolking werkloos. Ook Drenthe en Limburg hadden relatief veel werklozen. Utrecht had met 3,3 procent de laagste werkloosheid, direct gevolgd door Noord-Brabant met 3,4 procent.

Werkloosheid naar provincie

2710g1

Voor derde jaar op rij daling in de vier grote steden

Landelijk daalt de werkloosheid al drie jaar op rij. In 2008 lag de werkloosheid in Nederland op 3,9 procent. Dit is het laagste niveau sinds 2002. Ook in de grote steden was voor het derde jaar op rij een afname te zien. In 2008 was gemiddeld 5,1 procent van de beroepsbevolking van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werkloos. Vooral tussen 2005 en 2007 daalde de werkloosheid in de grote steden sterker dan in de rest van Nederland. Het verschil tussen de vier grote steden en de rest is in de afgelopen drie jaar dan ook duidelijk kleiner geworden.

Werkloosheid in Nederland en de grote steden

2710g2

Grote daling werkloosheid in Amsterdam

Vooral in Amsterdam nam de werkloosheid sterk af. Rotterdam had, net als in voorgaande jaren, de hoogste werkloosheid van de vier grote steden. Daar was 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Den Haag had met 4,2 procent de laagste werkloosheid. Daarmee lag de werkloosheid in Den Haag maar net boven het landelijk gemiddelde.

Werkloosheid in de vier grote steden

2710g3

Kasper Leufkens

Bron: StatLine, Werkloosheid naar provincie