Niveau

In 19997/’98 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ingevoerd. De wet onderscheidt vijf opleidingstypen op vier niveaus:

  • niveau 1: assistentopleiding (duur: 0,5 tot 1 jaar)
  • niveau 2: basisberoepsopleiding (duur: 2 tot 3 jaar)
  • niveau 3: vakopleiding (duur: 2 tot 4 jaar)
  • niveau 4a: middenkaderopleiding (duur: 3 tot 4 jaar)
  • niveau 4b: specialistenopleiding (duur: 1 tot 2 jaar)